Flash

História meštianskeho domu na ul. Antona Pécha 2

Dom vznikol v polovici 16. storočia ako renesančný meštiansky dom, ale prvé historické záznamy sa našli až od roku 1699.

Z pozemkovej knihy z roku 1750 sa dozvedáme, že mal 2 poschodia, 6 izieb, komoru, miestnosť s klenbou, sklad na potraviny, kuchyňu, stajňu a pivnicu. Súčasťou domu bola ovocná a zeleninová záhrada. V tom čase stále pred domom socha sv. Jána z Nepomuku (v súčasnosti sa nachádza nižšie).

Prvým zisteným majiteľom bola Zuzana de Paul. V roku 1699 dom odkúpil za 1050 rýnskych zlatých nový majiteľ Ján Aigner. Ten súčasne tak získal aj meštianske právo, ktoré sa viazalo na držbu nehnuteľnosti v meste. Povolanie Jána Aignera súvisela s baníctvom a obchodníctvom.

Rodina Jána Aignera vlastnila dom do roku 1743, kedy z dôvodu dlžôb museli dom predať. Za sumu 1150 zlatých kúpil dom Ján von Schmidt. On a neskôr jeho príbuzní boli majiteľmi domu po dlhšiu dobu. Ján von Schmidt pôsobil v správe mesta vo funkcii mestského notára. Jeho dedičia dom vlastnili do obdobia rokov 1782-1783.

Dom potom odkúpil obchodník Ján Strobl, pochádzajúci z Partenkirchenu (Nemecko), kde sa narodil. Dom po jeho smrti zdedil syn Ignác Strobl.

Ďalším majiteľom bol profesor fyziky, mechaniky a strojníctva Baníckej a Lesníckej akadémie Jozef Schittko. Ten sa okrem iného zaslúžil o nové riešenia konštrukcií čerpacích strojov, ktoré nahradili stroje Hellovcov, bol autorom učebnice banského strojníctva a príručky o vodnostĺpcových strojoch. Po jeho smrti zdedila dom jeho manželka Viktória Schittková, ktorá priestory v dome pre potreby Baníckej a lesníckej akadémie (knižnica, študovňa).

Začiatkom druhej polovice 19. Storočia dom odpredala štátnemu banskému eráru, čím sa dom stal vlastníctvom štátu. Dom slúžil na výučbu odboru baníctva a hutníctva Vyššej priemyselnej školy a po roku 1955 ako policajná stanica. Neskôr tu bol Dom pionierov a mládeže, ktorý sa po r. 1989 premenovalo na Centrum voľného času.

V roku 1998 dom v zlom technickom stave odkúpila skautská Nadácia Baden-Powella, ktorá tu po jeho komplexnej rekonštrukcii prevádzkuje Hostel Skautský dom.