Flash

Dobrovoľníctvo

EVS
Európska dobrovoľnícka služba umožňuje mladým ľuďom do 30 rokov vycestovať až na 12 mesiacov do zahraničia a tam dobrovoľne pracovať pre neziskové organizácie. Dobrovoľníci majú hradené ubytovanie, zdravotné poistenie a dostávajú príspevok na stravu a vreckové. Na stránke si môžeš zadať oblasť dobrovoľníckej práce a štát, ktorý by ťa zaujímal. Následne je treba zistiť, či prijímajú dobrovoľníkov a potom ti už stačí nájsť slovenskú organizáciu, ktorá by ťa vyslala – v tom by ti mohla pomôcť Nadácia Baden-Powella. A potom už jen vycestovať a užívať si dobrovoľníctvo a nové kultúry. Aj na Skautskom dome hosťujeme zahraničných dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú s chodom Skautského domu, táboriska a pomáhajú aj na Kalvárii. Skúsenosti nášho bývalého dobrovoľníka si môžeš prečítať tu: casopisy.skaut.cz.

Skautská dobrovoľná služba
Ak práve nemáš toľko času na dlhodobý výjazd do zahraničia, ale chceš tiež zažiť atmosféru dobrovoľníctva v letnej Štiavnici, môžeš sa pripojiť k nášmu medzinárodnému skautskému kolektívu. Zažiješ super leto v krásnom meste a ešte si zlepšíš cudzie jazyky!

V čom spočíva skautská dobrovoľná služba v Banské Štiavnici?
- pomoc s prevádzkou Skautského domu – služba na recepcii, upratovanie izieb, kosenie záhrady, chytanie oviec keď utečú, či služby hosťom
- pomoc s chodom táboriska – zásobovanie táborníkov vodou, kosenie a hrabanie lúky
- pomoc na Kalvárii s organizovaním dobrovoľníckych brigád – zahraniční skauti a slovenskí sponzori
- pomoc s prevádzkou Kalvárskeho návštevníckeho centra – práce v obchode so suvenírmi, sprevádzanie turistov po Kalvárii
Budeš mať zabezpečené ubytovanie v Banskej Štiavnici a príspevok na stravu vo výške 8 euro na den. Podmienky – základy angličtiny, ochota pracovať, minimálny pobyt na sedem dní, vodičák B výhodou.