Flash

KONTAKT

Hostel Skautský dom
A. Pécha 2
Banská Štiavnica 969 01

Tel.: 0905 382 885
E-mail: hostel@stiavnica.sk

Rada pre lepšiu orientáciu: Hostel nájdete asi 100 m hore
nad Radničným námestím. Odbočka k nemu sprava lemuje
Slovenský vodohospodársky podnik a smeruje do slepej uličky.
Oproti hostelu sa nachádza i tzv. Stará nemocnica.
Hostel je známy i pod menom "Skautský dom."

Doporučujeme:
www.stiavnica.sk
www.kalvaria.org

Zobraziť Hostel sv. Juraj na väčšej mape