Flash

Grantové programy

Nadácia Baden - Powella podporuje činnosť skautského hnutia nasledovne:
- Priama dotácia na činnosť Slovenského skautingu vo výške 3000€ ročne. O použití tejto dotácie rozhoduje Náčelníctvo SLSK a aktuálne informácie nájdete na stránke SLSK.
- Členovia SLSK a Junáka majú zľavnené pobyty na skautskom dome a táborisku v Hodruši. Ročne tieto pobyty využíva približne 1200 skautov ročne na skautskom dome a 200 skautov na táborisku.